Finland | Select other Country
TUTKIMUSTIETOKANTA – PHARMA NORDIN PERUSPÄÄOMA

Pharma Nordin tutkimusosastolta löytyvät aina kansainvälisen ravitsemustieteen viimeisimmät tulokset. Tieteelliset tutkimukset ja artikkelit rekisteröidään huolella ja luetteloidaan alan kattavimpaan tutkimustietokantaan, jossa on tällä hetkellä yli 9000 tieteellistä artikkelia. Näistä tutkimuksista huomattava osa on tehty käyttämällä Pharma Nordin omia tuotteita. Tutkimustietokantaa päivitetään aina kun tuotteisiimme liittyvää merkittävää tietoa julkaistaan. Tutkimusosaston kirjasto on tärkeä työkalu yrityksemme tuotekehityksessä ja -parannuksissa.
Tutkimustietokanta

Pharma Nord Archive

PHARMA NORDIN TUOTTEISTA JO YLI 300 JULKAISTUA TUTKIMUSTA
Pharma Nord on käyttänyt lukuisia tieteellisiä artikkeleita ja tutkimuksia tuotekehityksensä ja tuoteparannustensa perustana. On merkittävää, että yrityksemme tuotteita on käytetty jo yli 300 julkaistussa tutkimuksessa. Tutkimus on kaiken dokumentoinnin kulmakivi ja olennainen tuotteidemme menestykselle. Tietokantaan lisätään koko ajan uusia tehtyjä tutkimuksia.

TIETEELLINEN KEHITYS
Pharma Nord on luonut kattavan kansainvälisen verkoston tieteentekijöihin, jotka ovat erikoistuneet kardiologiaan, syöpätauteihin, hammaslääketieteeseen, kirurgiaan, ruokavalioteknologiaan ja moniin muihin alueisiin. Yhteistyö ja jatkuva vuorovaikutus tutkijoiden kanssa ovat meille hyvin tärkeä työkalu tuotteidemme kehityksessä.

PHARMA NORD JA SYÖPÄTUTKIMUS
Lääketieteen vaativimpiin alueisiin kuuluu taistelu syöpää vastaan. Yrityksemme osallistuu aktiivisesti kansainväliseen syöpätutkimukseen ja syövän ehkäisyyn. Yksi suurimpia ja kunnianhimoisimpia tieteellisiä projekteja on kansainvälinen PRECISE-tutkimus, joka keskittyy hivenaine seleenin ennalta ehkäiseviin ominaisuuksiin. Pharma Nord on tämän väestötutkimuksen seleeni- ja lumetablettien virallinen toimittaja jokaiselle 40 000 osallistujalle Tanskassa, Ruotsissa ja Englannissa.

PHARMA NORD JA SYDÄNTUTKIMUS
Pharma Nord tukee aktiivisesti tieteellisiä tutkimuksia, jotka pyrkivät saamaan selville uusia hoitomuotoja sydänsairauksiin. Erityisesti haemme hoitoa, jonka tarkoitus on kohentaa niiden ihmisten elämänlaatua, jotka korkean iän tai sairauden vuoksi kärsivät ubikinonin (koentsyymi Q10) puutteesta. Pharma Nord on mm. lanseerannut suuren Q-SYMBIO-nimisen monikansallisen tutkimuksen, jossa selvitetään ubikinonin mahdollisuuksia, kun sitä käytetään kroonisesti sydänsairaiden liitännäishoitona.

VERTAILUVALMISTE
Korkean ja hyvin tutkitun biologisen hyötyosuuden ansiosta Pharma Nordin koentsyymi Q10 on valittu kansainvälisen ubikinonin tutkijoiden järjestön (International Coenzyme Q10 Association) viralliseksi vertailuvalmisteeksi ja sitä on dokumentoitu yli 70 tutkimuksessa. Juuri näiden tutkimusten ansiosta Pharma Nordin Q10 on biologiselta hyötyosuudeltaan niin korkeatasoinen. Toinen luottamusta lisäävä seikka on, että valmisteemme on ollut markkinoilla jo yli 20 vuotta.

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT
Tietyillä alueilla kehitys on niin nopeaa, että säännöllisten symposiumien järjestäminen on tärkeää. Niissä tutkijat eri puolilta maailmaa esittävät viimeisimmät tieteelliset läpimurrot. Usein Pharma Nord isännöi tapahtumia kokonaan tai osittain. Tähän mennessä tieteellisiä symposiumeja ja kokouksia on järjestetty koskien esimerkiksi ubikinonia, CLA:ta ja seleeniä.

KULUTTAJAPALAUTE
Ihmisten omat kokemukset ovat korvaamattoman tärkeitä olemassa oleville ja tuleville tuotteillemme. Vaikka kuluttajapalautetta ei voida pitää ”tieteellisenä dokumenttina”, se kuitenkin osaltaan kertoo, vaikuttaako tuote ja onko se ollut turvallinen lyhyt- tai pitkäaikaisessa käytössä. Tästä syystä arvostamme suuresti jokaista kuluttajapalautetta. Jos sinulla on kerrottavana tarina Pharma Nordin tuotteesta, kannustamme sinua ottamaan yhteyttä yritykseemme.