Finland | Select other Country
TUTKIMUSTIETOKANTA – PHARMA NORDIN KIVIJALKA

Pharma Nordin tutkimusosasto tutustuu etulinjassa viimeisimpiin kansainvälisen ravitsemustieteen tutkimuksiin. Tieteelliset tutkimusartikkelit luetteloidaan ja tallennetaan alan laajimpaan tutkimustietokantaan, jossa on tällä hetkellä yli 9 000 tieteellistä artikkelia. Tietokannasta löytyvät myös kaikki ne tutkimukset, jotka on toteutettu käyttämällä Pharma Nordin tuotteita. Koska uusia Pharma Nordin kannalta oleellisia tutkimuksia julkaistaan usein, päivitetään tutkimustietokantaa jatkuvasti. Tutkimusosaston kirjasto on tärkeä työkalu yrityksemme tuotekehityksessä ja -parannuksissa.
Tutkimustietokanta

Pharma Nord Archive

PHARMA NORDIN TUOTTEISTA JO YLI 300 JULKAISTUA TUTKIMUSTA
Pharma Nord on käyttänyt lukuisia tieteellisiä artikkeleita ja tutkimuksia tuotekehityksensä ja tuoteuudistustensa perustana. Lisäksi Pharma Nordin tuotteilla on toteutettu jo yli 300 julkaistua tutkimusta. Tutkimus on kaiken dokumentoinnin perusta ja olennainen tekijä tuotteidemme menestyksen taustalla.

TIEDE KEHITYKSEN TUKENA
Vuosien aikana Pharma Nord on onnistunut luomaan toimivan yhteistyöverkoston kansainvälisten tieteentekijöiden kanssa. Verkosto pitää sisällään ammattilaisia mm. kardiologian, syöpätautien, hammaslääketieteen, kirurgian, ruokavalioteknologian aloilta. Jatkuva yhteistyö ja vuorovaikutus tutkijoiden kanssa ovat meille tärkeä tuotekehityksen työkalu.

PHARMA NORD JA TUTKIMUS
Pharma Nord tukee aktiivisesti tieteellisiä tutkimuksia, jotka pyrkivät selvittämään uusia hoitomuotoja erilaisiin sairauksiin. Pharma Nordin onkin ollut kunnia toimittaa tutkimus- ja lumevalmisteet useisiin, jopa 40 000 osallistujan tieteellisiin tutkimuksiin. Tukemalla tutkimuksia Pharma Nord haluaa kohentaa korkeasta iästä tai sairauksista kärsivien ihmisten elämänlaatua. Monet tutkimukset ovat olleet uraauurtavia, mm. Q-Symbio, KiSel-10 ja yli 300 muuta Pharma Nordin tuotteilla toteutettua tutkimusta.

VERTAILUVALMISTE
Korkean ja laajasti tutkitun biologisen hyötyosuutensa ansiosta Pharma Nordin koentsyymi Q10 on valittu kansainvälisen ubikinonitutkijoiden järjestö ICQA:n (International Coenzyme Q10 Association) viralliseksi vertailuvalmisteeksi ja sitä on dokumentoitu yli 70 tutkimuksessa. Juuri näiden tutkimusten ansiosta Pharma Nordin Q10 on biologiselta hyötyosuudeltaan niin korkeatasoinen. Luottamusta ja turvallisuutta lisää myös se, että valmisteemme on ollut markkinoilla jo yli 20 vuotta.

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT
Tietyillä tieteen alueilla uutta tutkimusta syntyy niin paljon, että säännöllisten symposiumien järjestäminen on tärkeää. Symposiumit antavat tutkijoille eri puolilta maailmaa mahdollisuuden esitellä viimeisimpiä tieteellisiä läpimurtojaan. Usein Pharma Nord on mukana isännöimässä näitä tapahtumia. Tähän mennessä tieteellisiä symposiumeja ja kokouksia on järjestetty esimerkiksi ubikinonia, CLA:ta ja seleeniä koskevasta tutkimuksesta.

KULUTTAJAPALAUTE
Tuotteidemme käyttäjien jakamat kokemukset ovat korvaamattoman tärkeitä olemassa oleville ja tuleville tuotteillemme. Vaikka kuluttajapalautetta ei voida pitää tieteellisenä dokumenttina, on palaute kuitenkin arvokasta määritettäessä tuotteen vaikutuksia sekä turvallisuutta lyhyt- ja pitkäaikaisessa käytössä. Tästä syystä arvostamme suuresti jokaista kuluttajapalautetta. Jos sinulla on kerrottavana tarina Pharma Nordin tuotteesta, kannustamme sinua ottamaan yhteyttä meihin.