Etsi

  Hakutulokset

  Sulje

  Erinomaista laatua olevat ravintolisät

  Kaikki Pharma Nordin tuotantolaitteet ja valmistusmenetelmät noudattavat GMP ja HACCP -määräyksiä. Näin siksi, että samat tuotantotiimit valmistavat sekä lääkkeet että ravintolisät. Jokainen tuotannossa työskentelevä on valmennettu noudattamaan menetelmiä, jotka ”kunnioittavat” laatua, hygieniaa ja dokumentointia riippumatta siitä, minkä tyyppinen tuote prosessissa on menossa. Näin työntekijöiden ei tarvitse huolehtia siitä, millaisia laatuvaatimuksia he eri tilanteissa noudattavat. Vain yksi normi pätee – se kaikkein korkein.

  Raaka-ainevarasto

  Raaka-ainevarastomme ottaa vastaan kaiken, mikä tarvitaan tuotteiden valmistukseen: pakkaukset, tablettien ja kapseleiden täyteaineet sekä aktiiviset ainesosat.


  Hankinta

  Pharma Nord käyttää vain sellaisten tuottajien raaka-aineita, jotka vastaavat äärimmäisen korkeisiin laatuvaatimuksiimme. Jokaisen raaka-aineen yksittäisen erän kohdalla noudatetaan sitä koskevia määräyksiä. Tämä koskee vaikuttavien aineiden lisäksi myös täyteaineita ja pakkauksia. Pharma Nordin laadunvalvontapäällikkö tarkastaa henkilökohtaisesti meille lääkeraaka-aineita toimittavien yritysten kaikki tuotantolaitteet.

   

  Täydellinen jäljitettävyys

  Raaka-aineet rekisteröidään ja varustetaan omalla eränumerolla, joka voidaan jäljittää tuotannon kaikissa vaiheissa.

   

  Karanteeni

  Kun raaka-aineet ja pakkausmateriaalit on otettu vastaan, ne sijoitetaan karanteenivarastoon. Näin varmistamme, että käytämme vain määräykset täyttäviä eriä. Kun jokainen erä on tarkastettu ja hyväksytty, se ohjataan tuotantovarastoon. Jos vastaan tulee erä, joka ei täytä vaatimuksia, se palautetaan tavarantoimittajalle tai tuhotaan.

  Laboratorio

  Pharma Nordin laboratoriossa tehdään ravintolisien ja lääkkeiden tuotantoon kuuluvat analyysit. Vaikka luotamme tavarantoimittajiin, joiden kanssa olemme tehneet vuosien ajan yhteistyötä, analysoimme itse meille saapuvat raaka-aineet. Teemme myös pistokokeita ja tarkistuksia tuotantoprosessin aikana samoin kuin analysoimme huolella valmiin tuotteen. Tarvittaessa käytämme ulkopuolista valtuutettua laboratoriota, mikäli analyysi vaatii tiettyä poikkeuksellista kalustoa.

   

  Tiukat vaatimukset

  Sekä ravintolisät että lääkkeet tutkitaan yksilöllisen suunnitelman mukaan. Testaamme esimerkiksi, liukenevatko kapselit ja tabletit tietyn aikamäärän sisällä, näin varmistamme aktiivisten ainesosien tehokkaan vapautumisen ja imeytymisen elimistöön. Varmistamme myös, että koko ja paino vastaavat määräyksiä. Valmiille ravintolisille tehdään vähintään kerran vuodessa satunnaisotannan pohjalta analyysi, kun taas lääkkeiden kohdalla jokainen yksittäinen tuotantoerä käydään läpi ja analysoidaan sen määräysten mukaisuus.


  Hyllyikätestaus

  Kaikki lääkkeet ja tietyt ravintolisät käyvät läpi hyllyikätestauksen, jossa varmistetaan, että valmisteen aktiivisten ainesosien oikea pitoisuus on säilynyt eräpäivään asti. Testaus toteutetaan erityisessä inkubaattorikaapissa, jossa vallitsee ennalta määrätty lämpötila ja kosteus. Tällä todennetaan koko käyttöiän kestävä laatu.


  Laatu ja rekisteröinti osasto

  Nimensä mukaisesti tämä osasto vastaa laadusta ja sen valvonnasta. Osaston johtaja (Quality Control Manager) on tuotannosta riippumaton henkilö.
   

  Sertifiointi

  Pharma Nord on ravintolisien sertifioitu valmistaja. Työskentelemme aina tiukkojen lääkkeille(GMP) ja ravintolisille (HACCP) asetettujen vaatimusten mukaan.

  GMP on lyhenne sanoista Good Manufaturing Practice ja se sisältää määräykset, jotka takaavat laadun lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden valmistamisessa. Pharma Nordin henkilökunta, mukaan lukien varastossa työskentelevät, on koulutettu työskentelemään GMP-määräysten mukaisesti. Tämä kattaa sekä sisäisen että ulkoisen kontrollin.

  GMP-vaatimusten lisäksi Pharma Nord käyttää HACCP-järjestelmää (Hazard Analysis and Critical Control Points), jonka menetelmänä ovat riskianalyysit ja kriittiset yksityiskohtaiset analyysit ravintolisiä valmistettaessa.


  Sisäinen kontrolli

  Laadunvalvontaosasto vastaa raaka-aineiden, välituotteiden, pakkausmateriaalien ja valmiiden tuotteiden laadunvalvonnasta. Osaston työnkuvaan kuuluvat myös tuotantoerien asiakirjat sekä tuotantokontrollin tulokset ja analyysit suhteessa ennalta määriteltyihin tavaraselosteisiin. Kun vaatimukset on täytetty, tuotteet luovutetaan jakeluun. Elleivät nämä täyty, tuotteet tuhotaan. Laatuosasto tallettaa näytteet jokaisesta raaka-aine-erästä sekä lopullisesta tuote-erästä vähintään kuudeksi vuodeksi viranomaisen haluamien kontrollianalyysien tai mahdollisten reklamaatioiden varalta. Lisäksi osasto valvoo, että jokainen yksittäinen osasto on tehnyt säännölliset omaehtoiset tarkastukset taatakseen GMP- ja HACCP-määräysten toteutumisen. Mikäli aihetta ilmenee, osaston on ehdotettava tarpeelliseksi katsomansa muutokset, jotta laadunvalvontamenetelmä pidetään ajan tasalla.


  Ulkoinen kontrolli

  Pharma Nordin oman tarkastustoiminnan lisäksi Tanskan Lääkelaitos ja Tanskan Eläinlääkintä- ja Elintarvikevirasto tutkivat yrityksemme dokumentoinnin sekä tarkastavat laitteet ja toimintatavat. Lisäksi yrityksessämme vierailee laaja asiakaskunta.
   

  Rekisteröintiosasto

  Jokainen lääkkeitä ja ravintolisiä valmistava yritys on velvoitettu seuraamaan lukuisia eri ohjesääntöjä, erityisesti jos tuotteita viedään ja myydään myös ulkomaille.Pharma Nordin rekisteröintiosasto vastaa tästä laajamittaisesta tehtävästä.


  Sama tuote, mutta eri määräykset

  Rekisteröintiosastomme on vastuussa kakkien Pharma Nordin tuotteiden rekisteröinnistä ja raportoinnista, jotta ne markkinoidaan kussakin maassa kohdemaan lakeja noudattaen. Tehtävää voi kutsua vähintään hankalaksi, kun on seurattava joka maan paikallisia säännöksiä, esim. milloin tuote on lääke tai milloin ravintolisä tai mikä määrä vaikuttavaa ainetta on minkäkin kohdalla sallittu. Usein tuote, joka yhdessä maassa markkinoidaan lääkkeenä, on toisessa maassa ravintolisä.

  Tuotantoalue

  Tässä on Pharma Nordin Vojensin tuotantolaitoksen sydän. Täällä raaka-aineet muuttuvat tableteiksi tai kapseleiksi tarkkaan valvotuissa olosuhteissa. Täydellinen jäljitettävyys varmistetaan varustamalla jokainen yksittäinen tuotantoerä omalla eränumerolla.

   

  Hygienia

  Tuotantoalueelle pääsee vain pukuhuoneen kautta, jossa pukeudutaan valkoiseen takkiin, hiussuojukseen sekä puhtaisiin jalkineisiin. Lopuksi kädet pestään perusteellisesti.
  Koko tuotantoaluetta suojellaan pienimmiltäkin saastuttavilta hiukkasilta. Tuotannossa työskentelevien on pidettävä käsineitä aina, kun he ovat tekemisissä valmistusmenetelmien kanssa, jotka liittyvät itse tuotteeseen kuten punnitukseen tai näytteiden ottoon.

   

  Tablettien tuotanto

  Ensimmäisessä huoneessa tapahtuu tabletin ainesosien sekoitus. Täällä eri raaka-aineet sekoitetaan pitkän toimintaohjeen mukaan, ohjeessa selvitetään perusteellisesti ja läpikotaisin koko prosessi.
  Valmiiksi sekoitettu jauhe kaadetaan liikuteltavaan astiaan, mikä siirretään seuraavalle koneelle, joka puristaa jauheen tableteiksi tai täyttää koviksi kapseleiksi.
  Jälkeenpäin tabletit päällystetään suojakerroksella, mikä pidentää niiden elinkaarta ja tekee niistä helpommat niellä. Joillakin tableteilla pitää olla tietty väri, joko suojaamassa vaikuttavia aineita tai helpottamassa tunnistamista.


  Kapselituotanto

  Tuotanto-osastolla valmistetaan myös erilaisia kapseleita. Pharma Nordin erikoisalaa on erilaisten pehmeiden gelatiinikapseleiden valmistaminen. Vaikuttavat aineet sekoitetaan kasviöljypohjaan, joka kapseloidaan pehmeällä gelatiinilla.
  Valmistuksen aikana mittaamme ja tarkistamme sisällön huolellisesti, samalla varmistamme, että gelatiinin kuori on oikeanpaksuinen. Kaikki tämä dokumentoidaan tuotannon aikana tietyin väliajoin ja kontrolloidaan jälkikäteen Pharma Nordin omassa laboratoriossa, jossa valmiista kapseleista otetaan satunnaisnäytteet.
  Kun kapselit ovat valmiit, ne kulkevat usean säiliön läpi, jotka toimivat kuin kuivausrummut. Tämän jälkeen kapselit kerätään suurille muovitarjottimille ja viedään erityiseen kuivatustilaan päiväksi tai pariksi. Kuivat kapselit lajitellaan ja väärän muotoiset tai kokoiset kapselit poistetaan. Loppuerä on valmis pakattavaksi suuriin muovisäkkeihin, jotka pidetään karanteenissa siihen asti kunnes laadunvalvonta on saatu valmiiksi.


  Valvonta

  Varsinaisen tuotannon aikana monet valvontamenetelmät auttavat varmistamaan, että kaikki on kunnossa. Yksittäisen tuotteen valmistuttua kapseleiden ja tablettien laatutekijät kuten paino, sisältö, liukenemisaika jne. tarkastetaan perusteellisesti.
  Samaan aikaan käymme läpi kaikki valvontaan liittyvät asiakirjat jotta näemme, onko kaikki menetelmät toteutettu kuten pitää. Yksittäisen valmisteen tuotantoon kuuluu 32:n eri valvontalomakkeen täyttäminen.


  Puhtaanapito

  Tuotannossa käytetyt koneet puhdistetaan tehokkaasti jokaisen prosessin jälkeen ja valmistetaan näin seuraavaan prosessiin. Puhdistusmenetelmä on aikaa vievä. Rutiinit ovat niin vaativia, että yhden yksittäisen koneen valmistaminen uutta tuotantoa varten saattaa kestää 6–24 tuntia. Puhdistusmenetelmät on vakioitu eli niiden teho on näytetty toteen, joten tuotteet eivät altistu kontaminaatiolle. Puhdistus tehdään valvotusti ja raportoidaan tarkastuslomakkeille.

  Pakkausosasto - Varasto

  Kun valmiit tuotteet ovat läpäisseet laadunvalvonnan, ne ovat valmiit pakattaviksi. Loppuun saatetun tuotantoprosessin jälkeen valmiit tabletit ja kapselit varastoidaan suuriin varastokontteihin edelleen kuljetusta varten. Riittävä määrä tabletteja ja kapseleita otetaan konteista valvontaa varten aina kun uusi tuotantoerä on valmis pakattavaksi laatikoihin ja kuljetettavaksi jälleenmyyjille maihin, joissa myydään Pharma Nordin tuotteita.


  Ravintolisä vai lääke

  Yksittäinen tuotanto voi jaksottua pienempiin toimintoihin esimerkiksi silloin, kun tuote on saatavissa useissa maissa tai pakkauskoot ovat erilaisia. Samaa tuotetta voi silloin koskea eri säännöt, kun kaksi identtistä valmistetta päätyy joko ravintolisäksi yhdessä maassa tai lääkkeeksi toisessa.

  Tämän takia jokainen tuote valmistetaan yhtäpitävästi laatuvaatimuksia noudattaen. Tuote, joka valmistetaan lääkkeeksi voidaan myös myydä ravintolisänä. Toisinpäin ei.

   

  Hygieeninen pakkaaminen

  Kaikki Pharma Nordin tabletit ja kapselit pakataan hygieenisiin läpipainopakkauksiin. Yksittäisen tuotteen kestävyys on taattu myös pakkauksen avaamisen jälkeen.


  Varasto

  Kun valmiit tuotteet on pakattu laatikoihin ja Laadunvalvontaosasto on vapauttanut ne myyntiin, tuotteet lähetetään konteissa jakelijoille ja jälleenmyyjille eri puolille maailmaa. Pharma Nordin ravintolisiä ja lääkkeitä on saatavissa yli 45 eri maassa.
  Pharma Nord haluaa ensisijaisesti käyttää myyntipisteitä, joissa ihmiset voivat niin halutessaan saada asiantuntevaa apua. Tämä tarjoaa parhaat edellytykset tehdä oikea valinta aina, kun ihminen haluaa löytää itselleen sopivan valmisteen.
  Tutkitut tuotteet, jotka ovat kaupan sellaisissa myyntipisteissä, joissa asiakas saa hyödyllisiä neuvoja, on tuottanut Pharma Nordille maailmanlaajuista menestystä ja tunnettuutta.
  Vuosien varrella, Pharma Nord on voittanut eri markkina-alueilla lukuisia palkintoja, jotka on saatu sekä toimialan kilpailuista että kuluttajajärjestöiltä.

  Tuotettu Tanskassa

  Pharma Nord valmistaa jokaisen tuotteensa viimeisintä tekniikkaa edustavassa tuotantolaitoksessaan Vojensissa, Jyllannin eteläosassa.
  Kun sanomme ”Tuotettu Tanskassa”, se ei ole tyhjä korulause. Tuotteemme eivät ole vieraan valmistajan kapseleita ja tabletteja, jotka on laitettu laatikoihin Tanskassa, vaan jokainen tuotteemme on tanskalaisten käsien työtä. Tuotteet valmistetaan Tanskan lakien mukaisesti yhteistyössä tanskalaisten terveysviranomaisten kanssa.