Etsi

  Hakutulokset

  Sulje

  Tutkimus: Ikääntymistä voidaan hidastaa
  Seleeni ja ubikinoni pidentävät telomeerejä

  Tutkimuksessa hyödynnettiin kahta tutkimusryhmää: Toiselle tutkimusryhmälle annettiin viiden vuoden ajan päivittäin seleeniä ja ubikinonia, kun taas toiselle annettiin vastaavia lumevalmisteita. Tutkimusryhmien solujen telomeerien pituuksissa oli nähtävissä selkeä ero.
  SelenoPrecise- ja Bio-Qinon Q10 -valmistetta saaneiden henkilöiden solujen telomeerit olivat pidempiä kuin lumevalmisteita saaneiden koehenkilöiden. Toisin sanoen seleeni ja ubikinoni olivat siirtäneet solujen “viimeistä käyttöpäivää” kauemmaksi, jolla voi olla merkittävä vaikutus ihmisen ikääntymisprosessiin.

  Solujen hitaampi kuluminen

  Telomeerit ovat kromosomin DNA-juosteen päitä suojaavia rakenteita. Niitä voi verrata kengännauhaa suojaaviin kärkituppeihin, joiden on tarkoitus suojata kengännauhoja kulumiselta. Solun jakautuessa telomeerit lyhenevät, ja telomeerin kuluessa loppuun, DNA-juoste purkautuu ja solu kuolee.
  Tutkimuksen tulosten perusteella seleenin ja ubikinonin yhdistelmä näyttää pystyvän suojaamaan telomeerejä ja hidastamaan solujakautumisessa aiheutuvaa kulumista.

  Hapettumisstressi ja tulehdus

  “Ihmiset altistuvat kiihtyvälle ikääntymiselle, jossa solujen hapettumisstressi ja lisääntynyt tulehdus nopeuttavat ikääntymistä, varsinkin jos seleeni- ja ubikinoni-tasot ovat alhaiset. Lisäämällä seleenin ja ubikinonin riittävää saantia ravintolisillä, ikääntymisprosessia on mahdollista hidastaa" sanoo tutkimuksen johtava tutkija, professori ja kardiologi Urban Alehagen Ruotsin Linköpingin yliopistollisesta sairaalasta.
  Tutkimus toteutettiin analysoimalla verinäytteitä, joita oltiin otettu osana KiSel-10-tutkimusta. Tutkimuksen verinäytteitä oli otettu säännöllisin väliajoin viiden vuoden ajan 443 tutkimuksen osallistujalta. Kun Kisel-10-tutkimus julkaistiin vuonna 2013, tutkijat ovat analysoineet järjestelmällisesti yli 50 000 verinäytettä auttaakseen heitä selvittämään, kuinka seleeni ja ubikinoni vaikuttavat kehoon solutasolla.

  Biologisten muutosten torjuminen

  Perusteellisen tutkimustyön tuloksena tiedemiehet ovat onnistuneet tuottamaan yli 20 seurantatutkimusta, joissa on tarkastelu erilaisia biomarkkereita. Biomarkkerit ovat tekijöitä tai ominaisuuksia, jotka ilmentävät ympäristön tai eliön biologisen tilan muutoksia1.
  Biomarkkerien avulla on tutkittu, kuinka seleeni ja ubikinoni torjuvat biologisia muutoksia, jotka normaalisti tapahtuvat luonnollisena osana ikääntymisprosessia.
  Uudessa tutkimuksessa keskityttiin tutkimaan telomeerien pituutta. Kuten kaikissa aiemmissa tutkimuksissa, tutkijat ovat osoittaneet, että seleenin ja ubikinonin yhdistelmä toimii yhtenä tekijänä tukemaan iäkkäitä ihmisiä säilyttämään terveytensä ja elämänlaatunsa.

  Laaja seleenin puute

  “Olemme tutkineet lukuisia biomarkkereita, joiden avulla on voitu todistaa seleenin saannin ja biologisen iän välinen yhteys” professori Alehagen toteaa.
  Keskimääräinen seleenin saanti on suuressa osassa Eurooppaa verrattain alhainen maaperän seleeniköyhyyden vuoksi. Monissa Euroopan maissa ravinto sisältää keskimäärin vain 40-50 μg seleeniä. Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että ihminen tarvitsee seleeniä 100 μg päivässä terveyden ylläpitämiseksi2.

  Lue lisää täältä

  Lähteet:
  1: Tieteen termipankki (https://tieteentermipankki.fi/wiki/Biologia:biomarkkeri)
  2: ”Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial”, The American Journal of Clinical Nutrition 24.2.2010